Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over ons systeem of onze dienstverlening? In de onderstaande rubrieken vindt u antwoorden op de veelvoorkomende vragen.

 

 • De meterstand van de warmte wordt weergegeven op een digitale meter in technische ruimte of berging. De hoeveelheid warmte die u gebruikt, wordt gemeten en uitgedrukt in GigaJoule (GJ). Eén GJ komt ongeveer overeen met 32,68 m3 aardgas.

  Het gemiddelde warmteverbruik van een huishouden in Nederland is ongeveer 25 Gigajoule per jaar. Het warmteverbruik is echter afhankelijk van veel factoren. Uw verbruik kan hier dus van afwijken. De grootte en oriëntatie van uw woning, de gewenste temperatuur in de verschillende vertrekken en uw warmwaterverbruik zijn daarin belangrijke factoren.

 • De kosten van warmtelevering zijn op een vergelijkbare manier opgebouwd als voor elektriciteit en gas. Zo zijn er vaste kosten voor de aansluiting op het warmtenet, de afleverset en meetinrichting in uw huis. Daarnaast hangen de kosten af van uw verbruik. De hoeveelheid warmte die u gebruikt, wordt gemeten en uitgedrukt in GigaJoule (GJ). Eén GJ komt ongeveer overeen met 32,68 m3 aardgas. De Autoriteit Consument & Markt stelt jaarlijks de maximale tarieven vast, die warmteleveranciers mogen rekenen. De tarieven van Geohita zijn nooit hoger dan de ACM als maximum heeft bepaald. Als klant van Geohita betaalt u dus nooit te veel.

  Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. De actuele tarieven vindt u in het tarievenblad. In het tarievenblad zijn de tarieven van Geohita overzichtelijk afgezet tegen de maximumtarieven, die de ACM heeft bepaald.

  Let op: voor specifieke projecten kunnen afwijkende afspraken van toepassing zijn. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  Vastrecht warmte: dit bedrag betaalt u voor de aansluiting op het warmtenet van Geohita;
  Afleverset: dit bedrag betaalt u voor het beheer, onderhoud en eventuele vervanging van de afleverset in uw woning;
  Meettarief: dit bedrag betaalt u voor het op afstand uit te lezen en verwerken van de meterstanden;
  Vastrecht koeling: dit bedrag betaalt u indien wij u ook koeling leveren. Voor koeling worden verder geen variabele kosten in rekening gebracht.

 • Een voorschotnota is gebaseerd op het verwachte verbruik van warmte. Hierbij houden we rekening met de grootte van uw woning. De verwachte kosten worden verdeeld over twaalf maandelijkse termijnen. Het termijnbedrag staat vermeld op de voorschotnota. Aan het einde van het jaar is bekend hoeveel warmte u exact heeft verbruikt. De werkelijke kosten vindt u terug op de jaarafrekening. Bij de jaarafrekening worden de betaalde voorschotnota’s verrekend.

   LET OP: In het eerste jaar dat u ergens woont, is het verbruik moeilijk te bepalen. Houd in dat geval uw energieverbruik goed in de gaten en neem contact met ons op als het verbruik fors afwijkt van het voorschotbedrag.
  U kunt ons altijd vragen uw voorschotbedrag te wijzigen. Stuur een verzoek per e-mail aan onze klantenservice. Wij toetsen vervolgens of het door u gewenste voorschotbedrag past bij het verbruik dat we verwachten. We willen voorkomen dat u fors moet bijbetalen bij uw jaarafrekening. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging. Het nieuwe voorschotbedrag wordt op de eerstvolgende voorschotnota verwerkt.

  Wij attenderen u erop dat het aanpassen van het voorschotbedrag op eigen risico is. Door het verlagen van het voorschotbedrag kan het zijn dat u bij de jaarafrekening nog fors moet bijbetalen. U kunt uw voorschotbedrag 1 keer per jaar zelf verlagen. Verhogen kan wel onbeperkt.
  Eenmaal per jaar ontvangt u van ons de jaarafrekening over het afgelopen jaar. Hierop staan de kosten op basis van de werkelijk door u afgenomen warmte in het afgelopen jaar en de bedragen, die u al heeft betaald als voorschot. Heeft u in het afgelopen jaar meer betaald dan nodig was? Dan krijgt u geld terug. Is het verbruik hoger geweest, dan moet u bijbetalen. Op de jaarnota wordt ook een nieuw voorschotbedrag berekend.
  Mocht de eerste incassering, om welke reden dan ook, niet zijn gelukt, dan proberen wij het bedrag nogmaals te incasseren. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf het bedrag wat niet geïncasseerd is, over te maken naar de bankrekening vermeld op de factuur.

  Voor al onze facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Als u Geohita een machtiging verstrekt voor automatische incasso, dan betaalt u altijd op tijd. Mocht uw dit niet gedaan hebben tijdens de aanmelding als klant, dan kun je dat alsnog aanvragen. Vul het incassoformulier in en stuur het aan ons terug.

 • Uw verhuizing is voor ons belangrijke informatie. Of u nu een woning intrekt waaraan wij leveren of die juist verlaat. Als u verhuist naar een woning zonder aansluiting op het systeem van Geohita, geef uw verhuizing dan zo vroeg mogelijk aan ons door via het verhuisformulier.

 • In ons klantenportaal MijnGeohita kunt u allerlei gegevens inzien, zoals uw persoonlijke gegevens, facturen en meterstanden. Zo heeft u altijd inzicht in uw verbruik.

  Geohita houdt zich constant bezig met het verder ontwikkelen van ons klantenportaal MijnGeohita. Dat betekent dat er regelmatig updates plaatsvinden, waarbij we bijvoorbeeld functies toevoegen. Zo kunnen wij u nog sneller en makkelijker helpen.

  U krijgt een persoonlijke toegang tot het klantenportaal MijnGeohita als u klant bent bij Geohita. Gaat u wonen in een woning, die is aangesloten op een warmtenet van Geohita, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Meldt u aan via het aanmeldformulier.

  Bent u uw wachtwoord of inloggegevens vergeten? Gebruik dan de wachtwoord vergeten functie. U ontvangt per e-mail een nieuwe inlogcode.

 • Als Geohita zijn we ons bewust dat wij persoonsgegevens van onze klanten verzamelen in het kader van onze dienstverlening. Geohita gaat zorgvuldig om met haar klantgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Wij waken daarom over onze klantgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen. Als u wilt weten welke gegevens wij van u verzamelen, dan kunt u dat lezen in onze privacyverklaring.

 • Gaat u wonen in een huis waar Geohita warmte (en mogelijk koude) levert? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk bij ons aan. Dit kan gemakkelijk en snel online. Na aanmelding ontvangt u van ons een welkomstpakket met informatie over de ons systeem, onze dienstverlening, de tarieven en voorwaarden. U kunt zich hier aanmelden als nieuwe klant

  Op onze warmtelevering is de Warmtewet van toepassing. Deze wet is bedoeld om bewoners te beschermen als ze geen keuze hebben om over te stappen naar een andere warmteleverancier. Deze wet geeft warmteleveranciers richtlijnen waar zij zich aan moeten houden. Dit geldt onder andere voor de kosten, die leveranciers van warmte in rekening mogen brengen. De tarieven van Geohita zijn nooit hoger dan de maximale tarieven. Zo betaalt u nooit te veel.

 • Wij leveren duurzame warmte aan woningen, die zijn aangesloten op onze warmtenetten. Wij realiseren geen individuele verwarmingssystemen. Juist collectief maken wij het verschil. U kunt voor het comfort van Geohita kiezen door een woning te betrekken, waar Geohita warmte levert.

 • Hoewel we er alles aan doen om u goed van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u een klacht heeft. In dat geval horen wij het graag. U kunt uw klacht kenbaar maken via onderstaand klachtenformulier of per e-mail. Als we er niet in slagen om uw probleem naar tevredenheid op te lossen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie voor Energie en Water.

  Heeft u een klacht? Neem contact met ons op.

  Heeft u een vraag, die niet wordt beantwoord in onze veelgestelde vragen? Neem gerust contact met ons op.

  Mocht u het antwoord op uw vraag niet op onze website kunnen vinden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

   

Warmtenetten

Geohita heeft op verschillende plaatsen in Nederland warmtenetten. Kijk op de kaart of er een warmtenet van Geohita bij u in de buurt ligt. We breiden ons portfolio aan kleinschalige, duurzame warmtenetten bovendien voortdurend uit. Zo realiseren we de transitie naar duurzame warmte concreet en dichtbij.

Benieuwd naar onze bestaande warmtenetten en onze projecten? Klik dan hieronder door naar ons overzicht.

Onze warmtenetten

Begijnhof

Ontwikkelaar: Van der Steeg
Type bron: Open bron systeem

Stadsbaken

Ontwikkelaar: OVT Ontwikkeling
Aantal wooneenheden: 41

Veelgestelde vragen Storing melden Stuur een bericht